الیاف کتان تایپ

گروه صنعتی-بازرگانی ابریشم ماهان


الیاف کتان تایپ چیست ؟

 الیاف پلی استر با دنیر 1.4 و طول برش 38 میلیمتر به جهت نزدیکی طول برش و دنیر به پنبه، الیاف کتان تایپ نامیده میشود.این نوع از الیاف یکی از بهترین گزینه ها جهت ترکیب با پنبه و ویسکوز است . بنابراین بیشترین مصرف الیاف کتان تایپ در صنایع ریسندگی است. الیاف کتان تایپ بسته به نوع مصرف میتوانند با استحکام متوسط یا بالا تولید شوند.

موارد کاربرد

خصوصیات الیاف کتان تایپ:

•    استفاده در ریسندگی الیاف کوتاه به صورت خالص یا مخلوط با دیگر الیاف جهت تولید نخ مورد مصرف پارچه
•    تولید کیف و کفش تولید شده از چرم مصنوعی
•    استفاده در ژئو تکستایلهای منسوج و غیر منسوج
•    استفاده در صنایع فیلتر

فیلتراسیون
چرم مصنوعی
صنایع پوشاک
صنایع بی بافت

ارتباط با واحد بازرگانی و فروش

منتظر ارتباط شما هستیم.