کنترل کیفیت

گروه صنعتی-بازرگانی ابریشم ماهان


 

تست ، بررسی و درجه بندی

مواد اولیه

 

تست تمام مواد اولیه

قبل از تولید نهایی الیاف

 

تست و کنترل کیفیت (الیاف)

محصول نهایی

واحد کنترل کیفیت بخشی می باشد، که در آن عملیاتی مانند اندازه گیری و یا آزمایش بر روی فرایند تولید محصولات و کالا های مختلف انجام می شود.
این اندازه گیری و آزمایشات به منظور بررسی مطابقت کالا و محصولات تولید شده با مشخصات فنی و استاندارد های موجود انجام می شود.

ارتباط با واحد بازرگانی و فروش

منتظر ارتباط شما هستیم.